Методичні заходи

Форми методичної роботи з педагогами

Успіх роботи навчального закладу багато в чому залежить від творчої активності педагогів, адже навіть при найкращій матеріальній базі, при сучасних компютерах і зручних стільцях, євроремонті, без сильних педагогів які віддані своїй справі все це залишиться горою гарних речей. Тому першопочатковим завданням створити таку атмосферу, щоб прокинулось натхнення. В цьому і полягає завдання заступника директора, методиста. Для цього на методичних міроприємствах обираємо такі теми, які б були цікавими для наших педагогів, уходимо від формальних питань, обираємо для розгляду проблеми які відповідають реаліям нашої роботи. Тому засідання проходять цікаво, жваво, в бурхливих дискусіях, спонукаютьаргументувати, пропонувати, аналізувати, надають можливість стати архітекторами власного професійного життя.

Успіх роботи закладу освіти багато в чому залежить від професійної зрілості педагогів, від їх творчої активності. На сьогодні ми відзначаємо затребуваність педагога творчого, компетентного, здатного до роз­витку свого особистісного потенціалу, креативного, стресостійкого, адаптованого до швидкоплинності подій. Як цього досягти – заходи різноманітного виду і тематики.

В нашому ліцеї працює дві школи «Школа педагогічного досвіду» і «Школа молодого педагога», дві методичні комісії «Викладачів і майстрів виробничого навчання» і «Керівників груп», Педагогічна рада і Педагогічні читання. В рамках цих напрямків включаємо як традиційні так і інноваційні заходи:

Семінар, семінар-практикум проводяться для більш глибокого і систематичного вивчення проблем педагогіки, психології, методики без та з виконанням практич­них завдань, спостереженням за роботою коллег із подальшим обгово­ренням.

Круглий стіл. Під час обговорення будь-яких питань виховання і навчання учасників розміщують по колу - це дозволяє поставити всіх у рівне становище, забезпечити взаємодію. Організатор «круглого столу» продумує питання до обговорення.

Творчі групи. Виникли в результаті пошуку нових, більше ефективних форм методичної роботи.

Дискусії. Розглядання, дослідження, обговорення проблемного питання. Кожен має висловити свою думку, вчитися відстоювати її, довести свою точку зору.

Тематичні виставки. Презентація наочних матеріалів: ма­люнків, виробів, літератури, посібників сприяє збагаченню знань, є змістовною формою обміну досвідом педагогів.

«Брифінг».Цезустріч, на якій коротко викладаєтьсяпозиціящодо одного з нагальнихпитань. Організатор ставить запитання, педагоги відповідають.

Ярмарка педагогічних ідей: поширення основих поглядів на процес виховання окремим педагогом.

Педагогічні ситуації: імітування, опис або постановочна відеозйомка ситуацій що виникли під час навчально-виховного процесу і пошук шляхів вирішення

Система методичної роботи має бути спрямована на ство­рення професійно-особистісної зони успіху кожного педагога. Для того щоб цього досягти враховуємо індивідуально-психологічних особливостей педагогів, індивідуалізація стосунків із колегами, орієнтуємось на позитивні можливості особистості педагога, за основу беремо особистий приклад керівника, заступників, методиста.