План роботи ліцею

План роботи педагогічного колективу на 2019-2020

Методична проблема: «Оптимізація навчально-виховного процесу одна з умов               

                                                   підвищення  ефективності навчання».

Аналіз діяльності педагогічного колективу ліцею за 2018-2019 навчальний рік

Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснювався згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статутом ліцею, наказом Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 р., іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти

В 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив ліцею свою роботу спрямовував на реалізацію методичної проблеми «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання інтерактивних технологій навчання»., на підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Навчальний процес розпочався з 1 вересня 2019 року. Були укладені договори з підприємствами на підготовку робітничих кадрів та проходження виробничої практики. За навчальний рік виконані в повному обсязі навчальні плани і програми.

Виробнича діяльність ліцею була направлена на підготовку кваліфікованих кадрів, виконання плану виробничої діяльності та надання послуг населенню з пошиттю одягу, перукарських послуг, послуг манікюра і педикюра. Сума випуску продукції та надання послуг становить 23119,99грн. що складає 92% від запланованої.

Проблемним питанням на разі залишається збереження контингенту, над яким працював колектив, пропуски занять учнями без поважних причин та набір учнів на новий навчальний рік.

На початку навчального року в ліцеї налічувалось 119 учнів за наступними професіями:

-  «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» - 44 учнів;

-  «Кравець» - 50 учнів;

-  «Манікюрник. Педикюрник» - 27 учня.

відраховано за навчальний рік 19 учнів, випущено 52, з відзнакою закінчили ліцей 5 учнів. На кінець року кількість учнів в групах становить 48 осіб.

За підсумками навчального року критерії оцінювання знань, умінь, навичок з професійно-практичної підготовки склали 63 %, з професійно-теоретичної підготовки – 64 %. З чого можна зробити висновки: педколективу є над чим працювати з удосконалення форм і методів навчання, щоб досягти кращих показників рівня знань, особливо з професійно-теоретичної підготовки.

На протязі навчального року педпрацівники приймали участь в методичній роботі ліцею, брали участь у роботі обласних семінарів в яких ділилися досвідом роботи з колегами інших педагогічних колективів, викладач Гомонець Тетяна Сергіївна прийняла участь в обласному конкурсі «Викладач фізичного виховання» і посіла ІІ місце, викладачі Смірнова Олена Анатоліївна і Прусаєва Ірина Григорівна разом з творчими групами прийняли участь у обласному конкурсі «Електроні засоби навчання» і зайняли відповідно ІІ І ІІІ місце

З метою підвищення професійної майстерності, розвитку творчих здібностей учнів, поповнення та поглиблення знань, умінь, навичок проводилися конкурси професійної майстерності серед учнів ліцею за всіма професіями. Викладачі, майстри виробничого навчання для підвищення своєї педагогічної майстерності, проходили курси підвищення кваліфікації.


І. Організаційні заходи

п/п

Зміст роботи

Термін виконання Відповідальні
1. Розподілити та затвердити педагогічне навантаження викладачів 30.08.

заступник

директора з НВР

2. Скласти тарифікаційний список викладачів 30.08. Спеціаліст з кадрів
3. Призначити завідуючих навчальними кабі-нетами, керівників предметних гуртків, 30.08.

заступник

директора з НВР

4. Скласти розклад занять на І семестр 2017-2018 навчального року 06.09.

заступник

директора з НВР

5. Укласти угоди з підприємствами, установами, організаціями на підготовку робітничих кадрів 30.09. ст.майстер, керівники груп, директор ліцею
6. Провести організаційну роботу та видати наказ про створення атестаційної комісії для атестації педагогічних працівників 20.09. методист ліцею
7. Розглянути заяви педпрацівників про чергову та позачергову атестацію, видати наказ про підготовку до атестації та скласти графік 15.10.

директор, заступник

директора з НВР, методист

8. Скласти графік навчального процесу на 2019 – 2020 навчальний рік 10.09.

заступник

директора з НВР

9.

Затвердити плани роботи:

  - план роботи педагогічного колективу ліцею на 2019- 

    2020 н.р.;

- план роботи методичних комісії;

- план роботи предметних гуртків;

- поурочно-тематичні плани викладачів та майстрів виробничого навчання

до10.09.

заступник

директора з НВР, методист

10. Вивчення особових справ учнів І курсу 10.09. керівники груп
11. Здати навчально плануючу документацію за 2019 – 2020 навчальний рік в архів. 17.09.

заступник

директора з НВР

12. Розробити графік внутріліцейного контролю. 10.09.

заступник

директора з НВР

ІІ. Теоретична підготовка

п/п

Зміст роботи

Термін виконання Відповідальні
1. Впроваджувати нові технології навчання. протягом року викладачі, голови методичних комісій, методист
2. Для підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів, пошуку нових форм і методів організації навчального процесу, проводити семінари, конференції, наради. протягом року методист
3. Викладачам забезпечити розвиток здібностей та оновлення змісту методичного забезпечення індивідуалізації та диференціації обдарованих учнів. протягом року методист, викладачі
4. Проводити зрізи знань з предметів професійно-теоретичної підготовки, результати розглядати на засіданні циклової комісії протягом року заступ. директора з НВР, викладачі, голови методичних комісій
5. Формувати пізнавальні інтереси учнів в процесі навчання. протягом року викладачі
6. Відповідно до плану роботи методичних комісій проводити предметні тижні, декади, конкурси «Кращий за професією» та інш. протягом року голови методичних комісій, викладачі
7. Надавати адресну допомогу обдарованим учням. протягом року викладачі
8. Удосконалювати форми і методи перевірки знань, умінь та навичок учнів протягом року викладачі
9. Розробляти та вдосконалювати дидактичний матеріал для комплексного методичного забезпечення уроків протягом року викладачі, методист
10.

Провести директорські контрольні роботи професійно-теоретичної підготовки:

 - на І курсі

 - на ІІ курсі

згідно затвердже-них графіків голови методичних комісій, викладачі
11. На уроках фізвиховання забезпечувати можли-вості кожного учня необхідними науково обгрунтованими знаннями про здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хвороби протягом року викладач фізвиховання


ІІІ. Професійно-практична підготовка

п/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1. Скласти та затвердити перелік навчально-виробничих робіт за професіями. до 10.09.

майстри в/н,

ст.майстер

2. Вдосконалювати навчально-методичне забезпе-чення навчальних кабінетів і майстерень протягом року

майстри в/н,

ст. майстер, методист

3. Організувати творчу групу майстрів з метою підвищення ефективності навчання та використання раціональних методів і методичних прийомів. до10 вересня

методист,

ст. майстер

4. Проводити “Дні якості” – контроль за якістю виконання навчально-виробничих робіт протягом року

майстри в/н,

ст. майстер

5. Впроваджування нові сучасні види послуг, які користуються попитом у населення, для збільшення обсягу зароблених коштів. протягом року

майстри в/н,

ст. майстер

6. Майстрам виробничого навчання спрямовувати роботу в групах на виконання плану виробничої діяльності протягом року

майстри в/н,

ст. майстер

7. Проводити виставки, конкурси навчально-виробничих робіт учнів з професій протягом року

ст. майстер,

методист

8. Забезпечити учнів ліцею робочими місцями для проходження виробничої практики Згідно навчального плану

ст. майстер,

майстри в/н

9. Здійснювати контроль в період виробничої практики та надавати керівникам виробничої практики допомогу в удосконаленні навчально-виховної роботи в період виробничої практики

ст. майстер,

заступник директора з НВР

10. Впроваджувати в навчальний процес сучасні технології протягом року

методист,

майстри в/н

11. Проводити «Дні охорони праці» у навчально-виробничих майстернях 1 раз на місяць Інженер з охорони праці та техніки безпеки
12.

Провести конкурси профмайстерності «Кращий за професією» серед учнів за професіями:

- Манікюрниця. Педикюрниця

-Перукар (перукар-модельєр)

-Кравець

згідно плану

методист, ст.майстер, голови методичних комісій, майстри в/н
13. Забезпечвати якісне зростання професійного рівня робітників у відповідності з досягненням сучасних технологій виробництва протягом року ст. майстер
14. З метою обміну досвіду провести відкриті уроки згідно плану

методист,

майстри в/н