Я йду на урок

Урок

     Урок – це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу.

Кожний урок – це кропітка, наполеглива праця душі вчителя, без якого неможливе досягнення мети.

Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня В. Сухомлинський З тих пір минуло майже століття, але вислів залишився актуальним. Лише вислів… Нова епоха повсякчас кидає нові виклики життю, тому змінюються підходи до навчання та виховання.

Будь-яка стратегія розвитку освітнього процесу, оновлення освіти відбувається з однією єдиною метою – підвищення якості освіти. Візитною карткою » сучасного уроку стає супероригінальність, прогресивністю, використання на інформаційно-комунікативних технологій.

Від педагога що дає знання перейшли до педагога що формує дитину.

Першочерговим стали такі завданням :

ü  переорієнтовують учнів з моделі отримання готового (знань, умінь та навичок) на розвиток творчих здібностей і особистості

ü  самостійного критичного мислення та почуття власної відповідальності

ü  виховати у учнів прагнення до навчання впродовж усього життя

ü  сформувати постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;

ü  виховати готовність своєю працею збудувати власний соціальний успіх

ü  стати гідним громадянином своєї держави

Педагог – наш сучасник – особистість допитлива. Сучасні досягнення наук йому надзвичайно цікаві. Можливості фізіології, нейрофізіології, психіки, генетики учня сьогодні увійшли до кола інтересів учителів-новаторів. З цієї причини «обличчя» уроку змінюється. На сучасній науковій базі педагог інтегрує найкращий світовий та вітчизняний психолого-педагогічний досвід.

Урок, і це безперечно – показник: роботи вчителя та учнів. Якщо мова йде про зовнішні (формальні) ознаки цієї роботи, то тут жодних проблем немає: для будь-якого вчителя не буде складним продемонструвати всі зовнішні показники успішності своєї діяльності: і логіку, і чіткість, і організованість, і відповідність заняття плану, і наявність ІКТ.

І все ж особливістю «обличчя» сучасних уроків є не тільки використання ІКТ, а й глибоке розуміння творчим учителем природного, генетично обумовленого шляху пізнання людиною світу, нової інформації. Сучасний урок відрізняється впевненою постановкою етапів уроку на базу генетично обумовлених етапів пізнання – сприйняття – обробки – архівування – витягу з архіву пам’яті навчальної інформації.

«Обличчя» вчителя на уроці – доброзичливість, яскраво виражена цікавість до того, що відчувають учні, рухливість, індивідуальне звертання до кожного з питанням. Активізуючи жести і міміка містять запрошення до бесіди; м’який, спокійний голос. Уся поведінка вчителя вселяє в учнів абсолютний спокій та впевненість у його діях. Учитель випромінює безумовне сприйняття всіх учнів – безумовну любов до них.